DSpace Về phần mềm DSpace
 

Digital Library >

English   Tiếng Việt  

Thông tin thư viện điện tử

Chào mừng đến với trang thư viện điện tử Viện Hải dương học!

Chi tiết xem phía dưới...


Tìm kiếm

 

Các đơn vị trong Thư viện số

Chọn một đơn vị để duyệt các bộ sưu tập.

Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue [21009]

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2015 THƯ VIỆN SỐ DSPACE
Địa chỉ: 01 Cầu Đá - Vĩnh Nguyên - Nha Trang - Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84 058 3590372 - FAX: - Email: thuvienhdh@vnio.org.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Việt hoá bởi Trung tâm dữ liệu & GIS - Viễn thám, Viện Hải dương học - Góp ý