DSpace About DSpace Software
 

Digital Library >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/10674

Title: Nghiên cứu đánh giá sự ảnh hưởng của Sông Cái Nha Trang đến các điều kiện thủy văn và các quá trình thủy thạch động lực vùng cửa sông
Authors: Nguyễn Bá Xuân
Bùi Hồng Long
Võ Văn Lành
Nguyễn Kim Vinh
Lã Văn Bài
Nguyễn Văn Tố
Lê Đình Mầu
Tống Phước Hoàng Sơn
Vũ Tuấn Anh
Chiêu Kim Quỳnh
Phạm Xuân Dương
Trần Văn Chung
Keywords: Nha Trang
Cai estuary
Hydrology
Litho-dynamics
Issue Date: 1998
Publisher: Viện Hải Dương Học
Series/Report no.: REP. 241
Description: 125p.
URI: http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/10674
Appears in Collections:Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2012  Duraspace - Feedback