DSpace About DSpace Software
 

Thư viện Hải dương học >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển - Collection of Marine Research Works (Full-text) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/19663

Title: Mô hình đồng quản lý nguồn lợi sò lông – kinh nghiệm thực tiễn từ xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận [Co-management of the clam Anadara antiquata – experience from Thuan Quy commune, Ham Thuan Nam district, Binh Thuan province]
Authors: Huỳnh, Quang Huy
Keywords: Bình Thuận
nguồn lợi sò lông
quản lý nguồn lợi
Issue Date: 2016
Series/Report no.: Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển, tập 22: Các giải pháp xanh hướng tới kinh tế biển xanh: trang 180 - 184; Nhà xuất bản Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ; 2016 [Collection of Marine Research Works, Vol. 22: Blue solutions toward blue economy, pp. 180-184, Publishing House for Science and Technology, 2016];
Abstract: Quản lý ngành thủy sản và công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản của Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn và vướng mắc do phương pháp tiếp cận không còn phù hợp theo cách: “áp đặt từ trên xuống và buộc người dân thực hiện trong khuôn khổ quy định của pháp luật”. Do vậy, nhất thiết phải có những giải pháp mới, trong đó việc tổ chức hình thức “Quản lý dựa vào cộng đồng” đối với vùng biển được phân quyền là một trong những giải pháp hiệu quả.Tỉnh Bình Thuận đã tổ chức áp dụng quan điểm này tại một số vùng thí điểm, trong đó có mô hình đồng quản lý nguồn lợi sò lông với sự tài trợ của UNDP/ GEF SGP2 được triển khai từ tháng 1/2015 tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam. Việc thực hiện dự án, sẽ là những bài học quý, giúp cho việc đề xuất ban hành những chính sách quản lý mới, mang lại hiệu quả thiết thực và nhận được sự đồng thuận cao của người dân.
URI: http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/19663
Appears in Collections:Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển - Collection of Marine Research Works (Full-text)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
22-HuynhQuangHuy-trang 180-184.pdf194.64 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2012  Duraspace - Feedback