DSpace About DSpace Software
 

Thư viện Hải dương học >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Kỷ yếu hội thảo khoa học - Conference proceedings (Bibliographic record and/or full-text) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/20374

Title: Bước đầu nghiên cứu mô hình hóa quá trình sinh học tự làm sạch ở vùng biển ven bờ Nha Trang
Authors: Phan, Minh Thụ
Nguyễn, Hữu Huân
Keywords: Vịnh Nha Trang
Quá trình tự làm sạch
Mô hình hóa
Issue Date: 1999
Series/Report no.: Tuyển tập Báo cáo Khoa học Hội nghị KHCN biển toàn quốc lần thứ IV, Hà Nội ngày 12-13/11/1998, tập II: trang 1155-1163, Nhà xuất bản Thống kê Hà Nội, 1999; Vđ 62(1);
URI: http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/20374
Appears in Collections:Kỷ yếu hội thảo khoa học - Conference proceedings (Bibliographic record and/or full-text)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2012  Duraspace - Feedback