DSpace About DSpace Software
 

Thư viện Hải dương học >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Công bố khoa học ở tạp chí trong nước - National research papers (Bibliographic record and/or full text) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/20743

Title: Đặc điểm xuất hiện dòng Rip (Rip current) tại bãi tắm Hà My (Điện Bàn), Tam Thanh (Tam Kỳ) tỉnh Quảng Nam [Occurrence features of Rip current at Ha My (Dien Ban district) and Tam Thanh (Tam Ky city) beaches, Quang Nam province]
Authors: Lê, Đình Mầu
Nguyễn, Văn Tuân
Nguyễn, Chí Công
Trần, Văn Bình
Phạm, Bá Trung
Phạm, Sỹ Hoàn
Ngô, Quang Bảo Hoàng
Phan, Thị Hà Tuyên
Keywords: Quảng Nam
dòng Rip
bãi tắm
bãi ngang
vùng sóng đổ
Quang Nam
Rip current
swimming beach
open coast
surf zone
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 19(4A): 43-53, 2019; Nhà Xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ [Journal of Marine Science and Technology, 19(4A): 43-53, 2019; Publishing House for Science and Technology; DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/14587]
Abstract: Dòng Rip (Rip current) là một loại hình cấu trúc dòng chảy tách bờ hướng ra khơi, xảy ra trong vùng sóng đổ với tốc độ lớn, phạm vi hẹp nên rất nguy hiểm cho người tắm biển. Bài báo trình bày một số đặc điểm xuất hiện dòng Rip tại các bãi tắm chính của Quảng Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phần lớn các bãi tắm tại Quảng Nam là bãi ngang đón sóng nên hầu như dòng Rip xuất hiện quanh năm. Thời kỳ mùa gió Đông Bắc (tháng 11 - 3) do tác động của sóng lớn nên các “ao xoáy” xuất hiện nhiều và sâu nên dòng Rip xuất hiện mạnh và nguy hiểm. Tuy nhiên, thời kỳ này sóng mạnh, người tắm biển dễ nhận biết và có thể tránh dòng Rip nếu quan sát kỹ. Thời kỳ chuyển mùa từ mùa gió Đông Bắc sang Tây Nam (tháng 4-5) dòng Rip suy giảm dần do cường độ sóng giảm. Thời kỳ mùa gió Tây Nam (tháng 6-8) các ao xoáy bắt đầu bị bồi lấp nên dòng Rip yếu dần và thường xuất hiện tại các vị trí có các “ao xoáy” chưa bị san lấp. Thời kỳ chuyển mùa từ mùa gió Tây Nam sang Đông Bắc (tháng 9 - 10) bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động mạnh trên Biển Đông và truyền sóng lừng vào vùng ven bờ nên dòng Rip có thể hình thành tại vị trí các “ao xoáy” có độ sâu lớn, kích thước nhỏ nên khó nhận biết, rất nguy hiểm. Hơn nữa, thời gian này sóng không lớn nên lực lượng cứu hộ và người tắm biển chủ quan nên rất dễ rơi vào dòng Rip gây tai nạn chết người.
URI: http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/20743
ISSN: 1859-3097
Appears in Collections:Công bố khoa học ở tạp chí trong nước - National research papers (Bibliographic record and/or full text)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2012  Duraspace - Feedback