DSpace About DSpace Software
 

Thư viện Hải dương học >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Công bố khoa học ở tạp chí trong nước - National research papers (Bibliographic record and/or full text) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/20745

Title: Xác định bãi đẻ và ương giống của các đối tượng nguồn lợi có giá trị kinh tế tại các hệ sinh thái ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế [Determination of Spawning and Nursery Ground of Economic Value Resources in Coastal Ecosystems of Thua Thien Hue Province]
Authors: Đặng, Đỗ Hùng Việt
Nguyễn, Đức Thế
Phạm, Văn Chiến
Nguyễn, Văn Long
Nguyễn, Văn Quân
Keywords: Thừa Thiên Huế
Nguồn lợi cá
Bãi đẻ
Bãi ương giống
Thua Thien Hue province
Coastal resources
nursery ground
spawning ground
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Tập 20(7): trang 931-942, 2022;
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá khu vực phân bố bãi đẻ và bãi ương giống, mùa vụ xuất hiện nguồn giống của các đối tượng nguồn lợi thủy sản quan trọng ở vùng biển Hải Vân - Sơn Chà và lân cận, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu được thực hiện từ năm 2019-2020, sử dụng các phương pháp tiêu chuẩn như kế thừa tài liệu, tham vấn cộng đồng, khảo sát thực địa, phân tích mẫu, xây dựng bản đồ khoanh vùng bãi đẻ. Kết quả đã xác định được 81 loài nguồn lợi cá là đối tượng khai thác ở vùng ven biển Thừa Thiên Huế: khu vực rạn san hô Hải Vân - Sơn Chà, vùng biển cửa Tư Hiền, đầm Cầu Hai, đầm Lập An. Đồng thời, kết quả nghiên cứu đã xác định được vị trí 11 bãi đẻ, bãi ương giống của các loài nguồn lợi thủy sản. Kết quả phân tích đã xác định con giống của 14 loài nguồn lợi thủy sản quan trọng tại các bãi ương giống, con giống thường xuất hiện tập trung vào mùa khô từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm. Nghiên cứu này cho thấy tầm quan trọng cũng như mối liên kết giữa các hệ sinh thái đầm phá, thảm cỏ biển và rạn san hô.
URI: http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/20745
ISSN: 1859-0004
Appears in Collections:Công bố khoa học ở tạp chí trong nước - National research papers (Bibliographic record and/or full text)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Nguyen Van Long - Thua thien hue.pdf10.78 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2012  Duraspace - Feedback