DSpace About DSpace Software
 

Thư viện Hải dương học >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Công bố khoa học ở tạp chí trong nước - National research papers (Bibliographic record and/or full text) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/20746

Title: Biến động không gian-thời gian của hàm lượng chlorophyll-a tần mặt vùng biển Nam Trung Bộ giai đoạn 2012-2019 [Spatial – temporal variations of Chlorophyll-a concentration in the coastal marine area of South Central Vietnam during the period of 2012-2019]
Authors: Nguyễn, Trịnh Đức Hiệu
Keywords: Việt Nam
Biển Nam Trung bộ
Chlorophyll-A
Biến động không gian thời gian
Vietnam
South Central Vietnam
Spatial-temporal variation
Empirical Orthogonal Function
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí khoa học Đại học Sài Gòn, Số 77: trang 124-135, 2021;
Abstract: Chlorophyll-A (chl-a) có vai trò quan trọng trong đại dương và chúng được sử dụng như thông số đại diện cho sinh khối các bon của thực vật phù du. Phương pháp phân tích hàm trực giao thực nghiệm được sử dụng để đánh giá biến động không gian - thời gian hàm lượng chl-a tại v̀ng biển Nam Trung Bộ từ dữ liệu MODIS Aqua giai đoạn 2012-2019. Kết quả cho thấy chl-a dao động từ 0,05 - 19,31 mg/m3; hàm lượng chl-a biến động mạnh giữa các tháng, các m̀a trong năm. Hai thành phần trực giao đầu tiên giải thích 61,8% tổng biến động không gian - thời gian của chuỗi số liệu chl-a. Thành phần trực giao đầu tiên giải thích 37,1%, mô tả phân bố và biến động chl-a trong thời kỳ hoạt động của nước trồi với xu hướng hình thành “lưỡi” chl-a với hàm lượng cao, có tâm nằm ở vùng ven bờ tỉnh Bình Thuận và lan rộng theo hướng Đông Bắc. Thành phần trực giao thứ hai chiếm 24,7%, đại diện cho phân bố và biến động chl-a trong trong m̀a hè và m̀a đông với xu hướng gia tăng chl-a tại vùng ven bờ vĩ tuyến 11o N do ảnh hưởng của nước trồi trong mùa hè; và ảnh hưởng bởi gió m̀a Đông Bắc và nguồn thải từ lục địa trong m̀a đông.
URI: http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/20746
ISSN: 1859-3208
Appears in Collections:Công bố khoa học ở tạp chí trong nước - National research papers (Bibliographic record and/or full text)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Nguyen Trinh Duc Hieu-2021-TC DH Sai Gon.pdf913.01 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2012  Duraspace - Feedback