DSpace About DSpace Software
 

Thư viện Hải dương học >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Công bố khoa học ở tạp chí trong nước - National research papers (Bibliographic record and/or full text) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/20747

Title: Mô tả hình thái đá tai (Sagittal) của một số loài cá rạn san hô tại vùng biển Cát Bà và Thổ Chu [Otolith Morphology Description of some Reef Fishes in the Coastal Areas of Cat Ba and Tho Chu Islands]
Authors: Vũ, Quyết Thành
Trần, Văn Đạt
Phùng, Văn Giỏi
Trần, Văn Hướng
Trần, Công Thịnh
Keywords: Cá rạn san hô
Cấu trúc đá tai
Hình thái đá tai
Kích thước đá tai
Reef fish
Otolith morphology
Otolith size
Otolith structure
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, tập 20(5): trang 603-613;
Abstract: Nghiên cứu nhằm mô tả hình thái đá tai của 14 loài cá tại vùng biển Cát Bà (Hải Phòng) và Thổ Chu (Kiên Giang). Sử dụng phương pháp mô tả của các tác giả Harkonen, Campana, Svetocheva; Brodeur. Kết quả cho thấy, chúng có nhiều hình dạng và cấu trúc khác nhau: hình elip cánh cung (Sargocentron rubrum…): hình lá (Hemiramphus sp…): hình đĩa (Plotosus lineatus…)…; chủy chính, đối chủy (Pentapodus setosus - dài rõ ràng; Sargocentron rubrum - không rõ ràng;…): giếng trước, giếng sau (Selaroides leptolepis - nông; Crenimugil pedaraki - sâu; …): khác nhau. Kích thước của đá tai được đo bằng phần mềm Olympus cellSens Standard 2.2 và gói ShapeR trong ngôn ngữ lập trình R. Kết quả chỉ ra rằng, kích thước trung bình OL, OW, P giữa các loài là khác nhau (F >> 1; P < 0,05): trong đó kích thước đá tai cá đối đầu nhọn (Crenimugil pedaraki) là cao nhất (OL = 8,03 ± 0,12; OW = 4,07 ± 0,08; P = 24,38 ± 0,15) và kích thước của cá liệt vây vàng (Nuchequula gerreoides) là nhỏ nhất (OL = 0,75 ± 0,01; OW = 0,37 ± 0,02; P = 1,35 ± 0,112). Tỉ số giữa OL/OW cao nhất là loài cá bống tro (Acentrogobius caninus) (0,84) và nhỏ nhất là cá dóc (Alepes djedaba) (0,34): tỉ lệ này là khác biệt giữa các loài (F = 169,1; P <0,005).
URI: http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/20747
ISSN: 1859-0004
Appears in Collections:Công bố khoa học ở tạp chí trong nước - National research papers (Bibliographic record and/or full text)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Vu Quyet Thanh-Tran Cong Thinh-2022.pdf2.04 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2012  Duraspace - Feedback