DSpace About DSpace Software
 

Thư viện Hải dương học >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Công bố khoa học ở tạp chí trong nước - National research papers (Bibliographic record and/or full text) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/20748

Title: Nguồn giống một số loài thủy sản tại các bãi giống quan trọng khu vực biển ven đảo Cồn Cỏ và lân cận (Cửa Tùng, Cửa Việt)
Authors: Đỗ, Anh Duy
Trần, Văn Hướng
Bùi, Minh Tuấn
Phùng, Văn Giỏi
Nguyễn, Kim Thoa
Nguyễn, Văn Long
Thái, Minh Quang
Keywords: Cồn Cỏ
Cửa Tùng
Cửa Việt
Bãi giống
Nguồn giống
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, tháng 11/2021, trang 170-180;
Abstract: Kết quả điều tra, nghiên cứu vào tháng 12/2019 và tháng 7/2020, đã ghi nhận 06 bãi giống thủy sản quan trọng của một số loài thủy sản tại khu vực biển ven đảo Cồn Cỏ, Cửa Tùng và Cửa Việt, với tổng diện tích các bãi giống vào khoảng 81,7 ha. Đối tƣợng con giống tại các bãi giống là những loài đại diện cho vùng rạn san hô và vùng cửa sông ven biển nhƣ cá dìa (bông, trơn, cana), cá nâu/hói, cá mú/song (điểm gai, sáu sọc, chấm tổ ong, chấm lam, sáu sọc, mú than), mực nang, mực sim, hải sâm đen, ốc đụn, bào ngƣ xanh/bầu dục… Tùy từng loài có mùa vụ xuất hiện con giống khác nhau nhƣng tập trung từ tháng 3 đến tháng 7 hàng năm. Mật độ nguồn giống ghi nhận tại các bãi giống khu vực biển ven đảo Cồn Cỏ trung bình đạt 50,0 ± 17,7 con giống/100 m2 (không tính mật độ con giống hải sâm đen và ốc đụn); tại Cửa Tùng đạt 36,8 ± 10,4 con giống/100 m2 và tại Cửa Việt đạt 40,7 ± 12,0 con giống/100 m2. Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học cho việc khoanh vùng bảo vệ các khu duy trì nguồn giống thủy sản, góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản tại khu vực Cồn Cỏ, Cửa Tùng và Cửa Việt.
URI: http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/20748
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Công bố khoa học ở tạp chí trong nước - National research papers (Bibliographic record and/or full text)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Duy et al -2021.pdf3.22 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2012  Duraspace - Feedback