DSpace About DSpace Software
 

Digital Library >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/4082

Title: Đề tài cơ sở 98-01: Nghiên cứu đánh giá sự ảnh hưởng của Sông Cái Nha Trang đến các điều kiện thủy văn và các quá trình thủy thạch động lực vùng cửa sông: Tập số liệu gốc về các yếu tố khí tượng-thủy văn và động lực vùng cửa Sông Cái Nha Trang trong đợt khảo sát mùa khô, tháng IV/1998
Authors: Nguyễn Bá Xuân
Phòng Vật Lý
Đài Trạm
Keywords: Nha Trang
Cai river
Hydro-meteorology
Dynamics
Issue Date: 1998
Publisher: Viện Hải Dương Học
Series/Report no.: REP. 242
Description: 97p.
URI: http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/4082
Appears in Collections:Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2012  Duraspace - Feedback